Glaspol - Home

Szyby kuloodporne

Szyba kuloodporna - zapewnia odpowiednią kuloodporność, czyli odporność na przebicie pociskami ręcznej broni palnej (broń strzelecka oraz myśliwska)
Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje szyb kuloodpornych:

  • Odpryskowe (BR-S). Szyba kuloodporna odpryskowa - po stronie przeciwnej od strony ostrzelanej pociskami mogą tworzyć się odpryski szkła. Powinna zapewniać użytkownikowi osłonę ciała przed zranieniami pociskami oraz ich fragmentami. Dopuszcza się zranienie odłamkami szkła.
  • Bezodpryskowe (BR-NS). Szyba kuloodporna bezodpryskowa - po stronie przeciwnej od strony ostrzelanej pociskami nie mogą tworzyć się żadne odpryski szkła. Powinna zapewniać użytkownikowi osłonę ciała przed zranieniami pociskami, ich fragmentami oraz odłamkami szkła.

Szyby kuloodporne - podział na klasy
Klasa kuloodporności - określa odporność na przebicie określonym rodzajem pocisku.
Przykładowe zastosowania:

  • BR1 - budynki administracji państwowej, wille
  • BR2 - Centrale telefoniczne i komputerowe, szyby samochodowe
  • BR3 - Budynki o podwyższonym zagrożeniu napadami rabunkowymi, boksy kasowe, itp.
  • BR4 - Urządzenia militarne, zakłady karne
  • BR5 - Urządzenia militarne i inne o szczególnym zagrożeniu

Klasyfikacja i wymagania dotyczące kuloodporności

 

Ochrona przed strzałami z broni myśliwskiej
Ten typ broni palnej, umożliwiający strzelanie dużymi pociskami, stanowi ze względu na siłę uderzenia) szczególny przypadek ataku z użyciem broni palnej. Klasyfikacja w zależności od skutków strzałów z broni myśliwskiej jest przedmiotem odrębnej normy PN-EN 1063. Gama szkieł STADIP PROTECT mieści się w dwóch klasach produktów wymienionych w tej normie.

Ochrona przed strzałami z broni palnej długiej i krótkiej
W związku ze zróżnicowaną wielkością powierzchni kontaktu w momencie uderzenia, a także z różnym poziomem energii przekazanej przez pocisk podczas uderzenia, w normie PN-EN 1063 określono siedem klas, uwzględniających różny stopień ochrony. Opracowana przez SAINT-GOBAIN GLASS gama szkieł STADIP PROTECT obejmuje wszystkie siedem klas wymienionych w normie. W odniesieniu do ochrony przed strzałami z broni palnej, norma PN-EN 1063 określa dodatkową kategorię, której wyróżnikiem są litery "NS" (Non Split), są to szkła, z których w momencie uderzenia pocisku nie odpryskują niebezpieczne odłamki, mogące powodować skaleczenia *.
W przypadku wszystkich funkcji ochrony przed uderzeniami, zarówno rama, jak i sposób montażu, muszą być dostosowane do oczekiwanego stopnia ochrony. Szereg norm europejskich pozwala sprawdzić zgodność między stolarką, okuciami a szkłem.

* Pod pojęciem niebezpiecznych odłamków, mogących powodować skaleczenia, należy rozumieć wszelkie odłamki powstałe na skutek strzału, które przebijają aluminiową folię o grubości 0,02 mm i gęstości powierzchniowej 0,054 kg/m2, umieszczoną w odległości 500 mm po przeciwległej stronie w stosunku do kierunku, skąd pada strzał.